Werkwijze

Vanuit Nederland wordt het beleid van Stichting Hola vastgesteld, voorlichting gegeven en aan fondswerving gedaan. In Togo wordt Stichting Hola vertegenwoordigd door een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO). Verder wordt er ter plaatse samengewerkt met diverse buitenlandse projectpartners en een netwerk van lokale personen. Door een gedegen opgezet netwerk worden juist die kinderen, jongeren en ouderen gesignaleerd die in een moeilijke leefsituatie verkeren.

Bij ieder project wordt de gemeenschap er zoveel mogelijk bij betrokken zodat er voor het project een gevoel van eigendom (ownership) ontstaat en de verantwoordelijkheid ook deels bij hen ligt. Dit is ons inziens noodzakelijk om een goede voortgang van de projecten te garanderen. Verder worden de projecten met regelmaat vanuit Nederland bezocht.

Alle medewerkers, zowel in Nederland als in Togo, zijn werkzaam op vrijwillige basis met uitsluitend een onkostenvergoeding. Tevens wordt er continu getracht om alle organisatiekosten zo laag mogelijk te houden, zodat meer dan 90% van de donaties op de juiste plaats van bestemming terechtkomt.