Onderwijs

Hoewel onderwijs één van de belangrijkste voorwaarde is voor de verdere ontwikkeling van een samenleving, en noodzakelijk is om je verder te kunnen ontplooien, is het naar school gaan voor de één een vanzelfsprekendheid en voor de ander helaas een onhaalbare wens. Vooral voor kinderen uit de allerarmste streken, of voor diegenen die zonder ouder(s) zijn geraakt, is scholing meestal financieel onhaalbaar. Met name op het platteland komt analfabetisme nog veel voor.

Om arme kinderen toch een kans op een betaalde baan te bieden, waarmee zij henzelf en hun familieleden kunnen onderhouden, ondersteunt Stichting Hola studenten met het volgen van (minimaal) basisonderwijs. Tevens willen wij hiermee voorkomen dat kinderen op straat gaan zwerven of te maken krijgen met zware arbeid, misbruik of kinderhandel. Kortom, onderwijs opent voor hen de deur naar een beter en veilig leven.

Stichting Hola ondersteunt met schoolgeld en lesmaterialen. Door een centrale inkoop worden de kosten zoveel mogelijk bespaard. Het schoolgeld wordt rechtstreeks aan de school zelf afgedragen. Momenteel ondersteunen wij een groep van meer dan honderd studenten in de leeftijd van 4 tot 26 jaar om naar school te gaan. Omdat er in veel situaties een gebrek is aan voldoende en/of geschikte leslokalen, (ver)bouwen wij ook schoolgebouwen, zodat er weer op acceptabele wijze onderwijs gegeven kan worden.

Stichting Hola stimuleert onderwijs door in gesprek te gaan met dorpsbewoners over het belang van goede educatie. En wordt getracht de traditie, waarbij kinderen vroegtijdig school verlaten om op het land of in de huishouding te gaan werken, te verbreken. Ook blijkt het opzetten van alfabetiseringscursussen voor volwassenen een positieve uitwerking te hebben op educatie van hun (klein)kinderen. Doordat zij het belang van onderwijs ervaren, raken zij gestimuleerd om ook hun volgende generatie te motiveren naar school te gaan.

Voor het gemiddelde bedrag van € 75,00 kan een student een volledig schooljaar volgen en beschikken over de benodigde schoolspullen. En dat betekent vandaag een blij kind dat naar school gaat, en morgen een kansrijk mens die dankzij goede educatie uitzicht heeft op een betere toekomst!