Missie

Onze missie is om in Togo de (arme) bevolking meer zelfredzaamheid te bieden zodat er een betere en duurzame toekomst ontstaat. Om dit te bereiken houdt Stichting Hola zich met name bezig met:

  • het mogelijk maken van basisonderwijs voor kinderen
  • het terugdringen van analfabetisme onder volwassenen
  • het stimuleren van economische ontwikkeling
  • het voorzien in noden van de gemeenschap