Alfabetisering

Analfabetisme is in Togo geen uitzondering. Van de totale bevolkingsgroep die ouder dan 15 jaar is, kan 25% van de mannen en 53% van de vrouwen niet lezen en schrijven (bron: CIA World Fact Book, 2011). Met name op het platteland is deze groep aanzienlijk hoger ten opzichte van de inwoners van de hoofdstad Lomé. Stichting Hola richt zich op alfabetisering, oftewel basiseducatie voor volwassenen zodat zij de officiële voertaal (Frans) voldoende beheersen om in een geletterde samenleving te kunnen functioneren.

Onze ervaring is dat er onder een deel van de groep analfabeten het verlangen leeft om alsnog op hogere leeftijd te leren lezen en schrijven. Onderwijs voor deze mensen betekent namelijk dat hun mate van zelfredzaamheid flink wordt verbeterd. Bijvoorbeeld bij het lezen van handleidingen, bijsluiters van medicijnen en documenten van verschillende instellingen. Máár, zoals één van de studenten tijdens ons bezoek vertelde, ging er voor hem al een wereld open toen hij de bordjes Gemeentehuis en Centrum kon lezen. Dit waren al zijn hele leven vreemde tekens geweest!

Tevens zal onderwijs voor volwassenen ook weer een positieve uitwerking hebben op educatie van hun (klein)kinderen. Doordat deze groep volwassenen het belang van onderwijs gaat ervaren, raken zij gestimuleerd om ook hun volgende generatie te motiveren naar school te gaan. Te vaak stoppen deze kinderen nog vroegtijdig van school om op het land of in de huishouding te gaan werken.

Akpakpakpé is een klein dorpje dat ongeveer 130 km ten noorden van de hoofdstad ligt. Het oogt erg netjes en er heerst een rustige atmosfeer. Om het dorp zijn nog vele andere dorpjes gelegen. De inwoners verbouwen diverse soorten gewassen op de omliggende landerijen. De meesten van hen hebben niet die de kans gehad om naar school te gaan en zijn analfabeet gebleven. Vanwege de sterke behoefte van een groep van 15 personen, mannen en vrouwen, om alsnog te leren lezen en schrijven in de Franse taal, heeft Stichting Hola in 2010 geholpen om een eerste alfabetiseringscursus op te zetten.

Er is veel enthousiasme voor de cursus. In 2012 is er in Akpakpakpé een tweede groep opgestart en is er zelfs een wachtlijst ontstaan. Vanwege het succes zijn er ook in omliggende dorpjes groepen ontstaan die binnenkort willen gaan starten. In het dorpje Akamé ondersteunt Stichting Hola sinds 2011 een alfabetiseringscursus. Deze groep bestaat uit 6 mannen en 9 vrouwen in de leeftijd van 30 tot 55 jaar en gaat driemaal per week van 14.00 tot 18.00 uur naar school toe. De leraar van de plaatselijke basisschool doet ook deze cursus geven.

Hoe gaat een alfabetiseringscursus van start? Wanneer er in een dorp voldoende interesse ontstaat om onderwijs te volgen, en er een leraar en schoolgebouw beschikbaar zijn, zal na overleg Stichting Hola ervoor zorgen dat iedere leerling een lespakket ontvangt en er een schoolbord komt. Doordat er met behulp van de verstrekte boeken een officieel lesprogramma gevolgd wordt, kunnen de leerlingen na het derde jaar een landelijk examen (CEPD) doen om hun basisonderwijs met een diploma af te ronden.