Helpen?

Wij zijn heel dankbaar voor de (financiële) hulp die vanuit Nederland wordt geboden. Hierdoor kan Stichting Hola doorgaan met het ondersteunen van kinderen met hun studie. En ook kunnen er nieuwe projecten, zoals bv. een waterput voor een dorp, of een renovatie van een schoolgebouw, gestart worden om hiermee de toekomst en leefomstandigheden van de armen in Togo te verbeteren.

Indien u enthousiast bent en de arme bevolking in Togo een handje wilt helpen, kunt u een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie overmaken. Indien gewenst, is het mogelijk een specifiek doel in de omschrijving te vermelden. Voor een bedrag van € 75,00 kan een kind een volledig jaar basisonderwijs volgen.

Het rekeningnummer is NL87 INGB 0004 2654 84 t.n.v. Stichting Hola te Assendelft

Stichting Hola is door de Belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn.