Stichting Hola

Kunt u dit lezen?
Wij staan er meestal niet zo bij stil, maar het is toch fijn om deze letters te kunnen lezen en te begrijpen wat er staat. Dankzij onze school kunnen wij nu lezen en schrijven. Eigenlijk gewoon vanzelfsprekend, want basisonderwijs is in Nederland voor alle kinderen een vanzelfsprekendheid, en zelfs verplicht! Maar helaas geldt dit niet overal in de wereld.

In Togo, het smalle landje aan de West-Afrikaanse kust, is onderwijs niet voor iedereen weggelegd. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Togo momenteel 32,3% van de bevolking onder de armoedegrens. Vooral voor kinderen uit de allerarmste streken, of voor diegenen die zonder ouder(s) zijn geraakt, is scholing meestal een financieel onhaalbare wens. En met name op het platteland komt analfabetisme veel voor bij zowel kinderen als volwassenen. Om daar vanuit Nederland een verandering aan te maken, is in het jaar 2005 de Stichting Hola ontstaan.

In zijn algemeenheid is onderwijs één van de belangrijkste voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van een samenleving. En ontwikkeling betekent groei van de welvaart en een verbetering van de levensomstandigheden. Tevens zal een gebrek aan kennis in een samenleving tot onmacht, miscommunicatie en onverdraagzaamheid leiden, en uiteindelijk tot geweld. Persoonlijk betekent onderwijs voor iemand dat ie zonder afhankelijkheid kan lezen, denken en handelen. En er uitzicht ontstaat op een betaalde baan en het daarmee kunnen onderhouden van de familie. Onderwijs opent de deur naar een gezonde toekomst!

Onze missie is om in Togo de (arme) bevolking meer zelfredzaamheid te bieden zodat er een betere toekomst ontstaat. Om dit te bereiken houdt Stichting Hola zich onder andere bezig met het:

– mogelijk maken van basisonderwijs voor kinderen;
– terugdringen van analfabetisme onder volwassenen;
– stimuleren van economische ontwikkeling;
– voorzien in noden van de gemeenschap.

Werkwijze

Vanuit Nederland wordt het beleid van Stichting Hola vastgesteld, voorlichting gegeven en aan fondswerving gedaan. In Togo wordt Stichting Hola vertegenwoordigd door een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO). Verder wordt er ter plaatse samengewerkt met diverse buitenlandse projectpartners en een netwerk van lokale personen. Door een gedegen opgezet netwerk worden juist die kinderen, jongeren en ouderen gesignaleerd die in een moeilijke leefsituatie verkeren.

Bij ieder project wordt de gemeenschap er zoveel mogelijk bij betrokken zodat er voor het project een gevoel van eigendom (ownership) ontstaat en de verantwoordelijkheid ook deels bij hen ligt. Dit is ons inziens noodzakelijk om een goede voortgang van de projecten te garanderen. Verder worden de projecten met regelmaat vanuit Nederland bezocht.

Alle medewerkers, zowel in Nederland als in Togo, zijn werkzaam op vrijwillige basis met uitsluitend een onkostenvergoeding. Tevens wordt er continu getracht om alle organisatiekosten zo laag mogelijk te houden, waardoor gemiddeld 90% van de donaties op de juiste plaats van bestemming terechtkomt.

Helpen?

Wij zijn heel dankbaar voor de (financiële) hulp die vanuit Nederland wordt geboden. Hierdoor kan Stichting Hola doorgaan met het ondersteunen van kinderen met hun studie. En ook kunnen er andere projecten, zoals alfabetisering, gestart worden om hiermee de toekomst en leefomstandigheden van de armen in Togo te verbeteren.

Indien u enthousiast bent en de arme bevolking in Togo een handje wilt helpen, kunt u een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie overmaken op rekeningnummer NL87 INGB 0004 2654 84 t.n.v. Stichting Hola te Assendelft. Indien gewenst, is het mogelijk een specifiek doel in de omschrijving te vermelden. Voor een bedrag van € 75,00 kan een kind een volledig jaar basisonderwijs volgen.

tichting Hola is door de Belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn.

Vrienden

Naast de vele particuliere donateurs, waar wij enorm dankbaar voor zijn, zijn er ook een aantal organisaties en freelancers die ons helpen door donaties en/of hun expertise tegen kostprijs of zelfs gratis aan te bieden. Stichting Hola bedankt hiervoor:

Heijmans Support
Gerd Heijmans, eigenaar van een bemiddeling- en ingenieursbureau, treedt op als ambassadeur voor Stichting Hola, “linkt” partners uit zijn netwerk met de stichting en ondersteunt ons met diverse projecten.

Koopman & de Rooij
Mark de Rooij is internet programmeur en heeft de fraaie website gebouwd en verzorgt het onderhoud ervan.

Moregraphics
Heeft het mooie logo ontworpen.

Stichting Ontwikkelingshulp Assendelft (Stonas)
Ondersteunt ons met diverse projecten en adviezen.

Pinkstergemeente Ruach
Ondersteunt ons met diverse projecten.

SPS Cryogenics BV
Gezegend zijn wij met deze vrienden die ons terzijde staan met hulp van allerlei aard.

Molenaar Edition
Sander Molenaar van Molenaar Edition heeft het mooie ontwerp van de flyer en poster gemaakt en het printwerk verzorgd.