Nieuw dak voor school Vaugelas

In het kanton Baguida van Lomé ligt basisschool Vaugelas. Deze school bestaat uit 9 klassen, waaronder een kleuterklas, en een directiekantoor. Halverwege het jaar 2010 is het schoolterrein getroffen door een flinke overstroming waardoor het schoolgebouw noodgedwongen niet meer gebruikt kon worden. Om het schoolseizoen 2010-2011 toch te kunnen laten beginnen heeft de schooldirectie in allerijl en met de laatste financiële middelen een terrein gehuurd om daar op provisorische wijze klaslokalen neer te zetten. Hierbij zijn de golfplaten van het dak van het oude gebouw verwijderd en gebruikt voor de nieuwe lokalen. Deze nieuwe lokalen zijn niet ruim, waardoor de bijna 300 leerlingen erg krap bij elkaar opgesloten zitten, en ook is in deze ruimtes erg warm. Het schoolterrein is niet groot waardoor de leerlingen in de pauze verplicht worden op straat te spelen. Helaas is de school gelegen bij een druk kruispunt waardoor er ongelukken kunnen gebeuren. Om deze situatie voor het schoolseizoen 2011-2012 te verlichten is in samenwerking met de schooldirectie besloten om de situatie te verbeteren door twee klaslokalen van het hoofdgebouw te renoveren, zodat vervolgens hier de leerlingen van de laatste twee groepen ge(her)huisvest kunnen worden.Het doel van Stichting Hola is om het voor de leerlingen uit klas CM2 en CM1 mogelijk te maken om hun lessen weer op de oude school te hervatten en hiermee hun leeromstandigheden te verbeteren. Deze klaslokalen zijn ruimer en comfortabeler. Ook neemt de druk op het provisorische schoolgebouw af en stelt het de familie gerust omdat het de veiligheid van de kinderen verbeterd. Ook is de oude school voor de meeste kinderen dichterbij gelegen. Het project bestaat uit het aanschaffen van materiaal (balken, golfplaten, spijkers, verf e.d.), arbeid en transport. De werkzaamheden zijn in september 2011 uitgevoerd.