Klaslokalen voor college Vaugelas (2014)

Basisschool Vaugelas heeft in 2013 ook een college geopend omdat die er in de nabije omgeving niet is. Tevens zitten er in de klassen van de verderop gelegen openbare scholen soms wel een kleine 100 kinderen in de klas. Daarom heeft de schooldirectie besloten een college in de eigen wijk te starten. Hierdoor hoeft een groep van bijna 100 studenten niet dagelijks ver te reizen/lopen om op school te komen. Vanwege geldgebrek zijn er voor de studenten maar 2 geïmproviseerde klaslokalen gebouwd. Maar dit is te weinig ruimte.

Vanwege het ruimtegebrek kunnen de groepen 3 en 4 niet gelijktijdig met de groepen 5 en 6 les krijgen. Daarom krijgen ’s ochtends de eerste groepen les en ’s middags de andere 2 groepen. Dit is uiteraard niet ideaal, waardoor er onvoldoende tijd kan worden besteed aan het lesprogramma. En hierdoor ontstaat er een moeilijk in te halen leerachterstand. Gelukkig hebben wij Vaugelas kunnen verblijden met het plaatsen van 2 extra gemetselde nieuwe lokalen, zodat er op normale les kan worden gegeven.