Van ‘boomlokaal’ naar echte klas

Dekpo is een dorpje bestaande uit iets meer dan 2000 inwoners en ligt dichtbij Lac du Togo. Er is één openbare basisschool met 6 klassen en een kleuterklas. De school is in 1958 opgericht en er gaan momenteel 287 studenten en 41 kleuters naar toe. Er zijn 7 leraren waarvan 6 mannen en een vrouw die de kleuters onder haar hoede heeft.

Naast de basisschool staat er weliswaar een apart schoolgebouwtje met twee klassen voor de kleuters. Maar vanwege geldgebrek is door achterstallig onderhoud het gebouw niet meer te gebruiken. Het dak ontbreekt, er is onvoldoende licht en de muren moeten versterkt worden. Voor een volledige renovatie is € 3.900,- nodig.

Omdat de lokalen onbruikbaar zijn krijgen de kleuters uit nood les onder een boom. En begrijpelijk levert dit de nodige problemen op. Er zijn geen schoolmeubels en de kinderen kunnen zich buiten moeilijker concentreren. Bij regen kan er ook geen les worden gegeven. De gemeenschap verlangt dan ook heel graag herstel van de lokalen.

Eind februari 2013 zijn wij gestart met de renovatie. Er is een dak gekomen, muren zijn hersteld, nieuwe ramen en schoolborden zijn geplaatst en er is schilderwerk uitgevoerd. Ook de dorpskinderen hebben hierbij hun steentje bijgedragen (zie foto’s). Op 20 juli 2013 zijn de lokalen tijdens een feestelijke opening officieel heropend.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door CBS De Evenaar.