Basisschool Mon Seigneur

In Baguida-Tamanye ligt basisschool Mon Seigneur. Deze school is gestart in 2009 en telt momenteel ruim 200 leerlingen en 5 leraren. Sinds de start van de school heeft de schooldirecteur veel problemen gehad. De school ligt in een arme wijk en vele ouders kunnen het schoolgeld en de schoolartikelen niet geheel bekostigen. Dit betekent dat tijdens de lessen de leerlingen geen eigen leer- en lesboeken hebben. Verder is de school slecht gemeubileerd en zijn er niet voldoende bureaus.

Omdat er geen toiletten aanwezig zijn, worden de leerlingen gedwongen om hun behoeftes in de natuur te doen. Buiten dat dit niet hygiënisch is, leidt het tot veel irritatie van de buurtbewoners. Ook een belangrijk probleem is dat er geen waterput aanwezig is. Dit betekent geen drinkwater en schoon water om handen te wassen en schoonmaakwerkzaamheden te doen. Terwijl het juist voor de kinderen essentieel is dat op school de basisprincipes van hygiëne bijgebracht worden!

Eind 2011 is stichting Hola gestart met het laten aanleggen van een waterput met touwpomp. Verder is er een latrine gebouwd met een dames- en herentoilet en een grote wasbak. Verder zijn de klassen voorzien van voldoende meubilair. De faciliteiten zijn in januari 2012 officieel geopend. Het is een bijzondere dag geweest en iedereen van de school is reuze blij met de verbeterde (leer)omstandigheden en trots op hun nieuwe waterput en latrine.

Tijdens ons bezoek aan Mon Seigneur in 2012 blijkt het succes van de latrine. De toiletten worden goed gebruikt waardoor de overlast in de buurt over is. En de hygiënische omstandigheden zijn sterk verbeterd. De latrine wordt volgens een rooster dagelijks door oudere kinderen gereinigd. Het putwater is nog niet drinkbaar. Maar omdat de overheid de kwaliteit van de put en het water als goed heeft getest gaan zij helpen met filtratie. Hierdoor zal het water wel drinkbaar gaan worden.

Tijdens ons bezoek hebben wij tevens (tot grote verrassing van ieder) iedere klas van boeken voorzien. Dit betekent dat er nu voor iedere leerling een lees- en rekenboek, een bureau, een toilet en water beschikbaar is. En nu maar studeren!

Dit project is mogelijk gemaakt door Reed Elsevier (RE Cares) en Stonas.