Waterschaarste in Dewuna

Het dorpje Dewuna ligt 40 km ten zuidwesten van de hoofdstad Lomé. Omdat er in de directe omgeving geen waterbron aanwezig is, lopen de vrouwen 3 km verderop om schoon water te putten. En dan weer via zandpaadjes terug met een zware last op hun hoofd en de kinderen op hun rug. Dit ritueel doen de waterdragers meestal tweemaal per dag.

Omdat de waterput niet vakkundig is aangelegd, is het waterniveau vaak te laag en moet er gewacht worden. Vanwege de vele inspanningen is er altijd schaarste aan water en moeten de dorpbewoners er zeer zuinig mee omgaan. Om meer water te hebben wordt er ook regenwater opgevangen in gemetselde bakken, maar de kwaliteit hiervan is zorgwekkend.

Door het gebrek aan zuiver water en goede hygiëne ontstaan er ziektes als diarree, cholera en tyfus. Er is bijvoorbeeld voor de kinderen te weinig water om zich ’s morgens te wassen voordat zij naar school gaan. En ook lopen de jongeren en ouderen gevaar op uitdroging. Tevens is er de wens om rondom het dorp vee te houden. Maar helaas, dat is nu niet mogelijk.

Wanneer Dewuna een waterbron zou hebben kunnen 600 bewoners in en rondom het dorp hiervan profiteren. De vrouwen kunnen dan de zware en tijdrovende klus verruilen om naar school te gaan of andere activiteiten te ontplooien. Door verbeterde hygiënische omstandigheden zullen er minder ziektes ontstaan, en kan de wens om vee te hebben in vervulling gaan.

Daarom voeren wij actie voor Dewuna! Drink je mee voor een waterput in Togo? Met een flesje ‘SchenkWater’ drink je mee voor een waterbron in Dewuna. Stuur ons een e-mail met het bedrag van je gift en ontvang voor elke gift van € 2,- een unieke waterfles (bv. € 10,- is 5 flesjes à 500 ml).