Maïsmolen voor Fiogblé

Fiogblé is een klein dorpje in het zuiden van Togo met ongeveer 800 inwoners en is liggend in het gebied Zio. Agricultuur is hier de hoofdbezigheid van de inwoners. De producten die in het gebied verbouwd worden zijn maïs, maniok en pinda’s. Het is een arm gebied. Want mede door het ontbreken van een goede infrastructuur heeft er weinig ontwikkeling kunnen plaatsvinden.

Bij de eerste zonnestralen staan de vrouwen op om water en hout te halen. Omdat er geen molen in de buurt was maakte men zich vervolgens op om naar Adetikopé (8 km verderop) of Dalavé (6 km verderop) te lopen om het maïs te laten malen. Lastig, want door gebrek aan onderhoud zijn de wegen moeilijk begaanbaar. Omdat het zoveel inspanningen kostte was er regelmatig te weinig meel voorhanden, waardoor er met name bij kinderen voedingsproblemen ontstonden.

Nadat er enkele werkbezoeken hebben plaatsgevonden is er in het tweede kwartaal van 2011 een maïsmolen en gebouw in Fiogblé geplaatst, inclusief een opslagtank voor brandstof om transport zoveel mogelijk te verminderen. De dorpsbewoners zijn ontzettend dankbaar met de komst van de maïsmolen. Het heeft voor honderden mensen een verlichting gegeven in hun bestaansleven en mogelijkheden gecreëerd om hun toekomst te verbeteren.