Maïsmolen voor Adrossikopé

Na een urenlange autorit over een moeizaam bospad kwamen wij aan in het kleine dorpje Adrossikopé, met in de regio ongeveer 600 inwoners. De hoofdactiviteit bestaat uit landbouw. Bij de eerste zonnestralen staan de vrouwen op om water en brandhout te halen. Na het eten vertrekken zij met manden maïs op hun hoofd en de kinderen op hun rug voor een lange tocht naar Gnita (15 km) of Tchekpo (12 km) naar de dichtstbijzijnde maïsmolens. Deze tocht gaat lopend, fietsend of achterop een motor.

Maar met de komst van de molen in hun eigen dorp is er met name voor de vrouwen veel veranderend. Nu kunnen zij naar school gaan of andere belangrijke activiteiten doen. En er is geen gebrek meer aan maïsmeel dat voor de dagelijkse voeding nodig is. Nadat het dorp zelf grond ter beschikking heeft gesteld en hierop een geschikte behuizing heeft neergezet, is er door Stichting Hola een maïsmolen geplaatst. Vol enthousiasme maken de dorpsbewoners nu voortaan gebruik van deze nieuwe molen.