Maïsmolen voor Adjoguidi

Maïsmolen voor Adjoguidi

Er is deze maal een maïsmolen geplaatst in het dorpje Adjoguidi, dat ongeveer 25 km vanaf de hoofdstad Lomé ligt in de regio Tsévié. Met deze molen kan het dorp een eigen bedrijfje opzetten. Zelf stellen ze hiervoor land beschikbaar en helpen met een gebouw erop te plaatsen. De opbrengsten worden gebruikt voor kosten zoals brandstof, onderhoud, personeel etc. De winst wordt gebruikt om in het dorp zelf iets te verbeteren, zoals bv. de aanleg van sanitair of een reparatie van het schooldak.

Voor de ongeveer 1.000 inwoners die in en rondom dit dorp wonen, betekent het dat zij niet meer de regelmatige gang naar de dichtstbijzijnde maïsmolen (3,5 km) hoeven af te gaan met hun kilo’s maïs. De vrijgekomen tijd kunnen die zij gebruiken voor andere economische activiteiten, of naar school gaan. We merken dan ook dat er bij deze wijze van hulp vaak iets positiefs in een dorp groeit. Want er ontplooien zich hierop weer nieuwe activiteiten om de leefsituatie in het dorp aan te pakken en te verbeteren.